ეუ-ლაბის შესახებ


ეუ-ლაბი –ს პარტნიორი ლაბორატორიები  დაკომპლექტებულია ბოლო თაობის ანალიზატორებით. გამოკვლევების სრული ავტომატიზაცია, კომპიუტერული მართვა, ყველა ტექნოლოგიური პროცესისა და გამოკვლევების უნიკალური მეთოდიკები. ლაბორატორიის პროგრამა მოიცავს   ლაბორატორიული მედიცინის ყველა ძირითად სფეროს - რუტინული ანალიზიდან სპეციალიზებულამდე.  ლაბორატორია მუშაობს მედიცინის  ყველა სფეროში, ლაბორატორიას შეუძლია შემოგთავაზოთ დაახლოებით 5000 მდე სახეობის გამოკვლევა დიაგნოსტიკის ისეთ დარგებში, როგორიცაა:

კლინიკური ქიმიის, ჰემატოლოგია, სეროლოგია, იმუნოლოგია, ენდოკრინოლოგია,  მოლეკულური ბიოლოგიის, გენეტიკის, ციტოლოგია, ჰისტოპათოლოგია,იმუნოჰისტოქიმია.

ხარისხის მართვის სისტემა დაფუძნებულია ყველა ლაბორატორიული გამოკვლევების სტანდარტიზაციის პრინციპებზე ინტრალაბორატორიული ხარისხის მართვის ანალიზებზე და ხარისხის გარე შეფასებაზე.ლაბორატორიის მიზანია ხარისხის მართვის სისტემის საშუალებით საიმედო ინსტრუმენტების შექმნა, რათა მინიმუმამდე დავიდეს შეცდომის რისკი.ლაბორატორია ქმნის და აწვდის კლინიცისტს ხარისხიან, ჭეშმარიტ და ობიექტურ ინფორმაციას.