დეტალური ძიება

ჩაწერეთ ანალიზის დასახელება


BL.1.1 ჰემოგლობინის განსაზღვრა HB | 12 ₾

BL.1.8 გლიკოზირებული ჰემოგლობინის განსაზღვრა | 55 ₾

BL.14.1 ნატრიუმის (Na+)  განსაზღვრა სისხლში | 15 ₾

BL.14.2 კალიუმის (K+) განსაზღვრა სისხლში | 15 ₾

BL.14.3 ქლორიდების (CL- ) განსაზღვრა სისხლში | 15 ₾

BL.14.4 მაგნიუმის (Mg+) განსაზღვრა სისხლში | 15 ₾

BL.14.5 რკინის (Fe) განსაზღვრა სისხლში | 15 ₾

BL.14.6 მჟავა ტუტოვანი წონასწორობა სისხლის აირები | 30 ₾

BL.15.1 კალციუმის (Ca+) განსაზღვრა სისხლში | 15 ₾

BL.15.1a იონიზირებული კალციუმის განსაზღვრა სისხლში | 15 ₾

BL.15.2 ფოსფორი | 15 ₾

BL.16 D ვიტამინის განსაზღვრა სისხლში | 70 ₾

BL.16.2 ვიტამინი B12 | 55 ₾

BL.6 სისხლის საერთო ანალიზი | 25 ₾

BL.7.10.5 ფერიტინი | 38 ₾

BL.7.9.1.a C–რეაქტიული ცილის განსაზღვრა სისხლის შრატში  CRP | 25 ₾

BL.9.1 შარდოვანას განსაზღვრა სისხლის შრატში | 15 ₾

BL.9.3 კრეატინინის განსაზღვრა სისხლში | 15 ₾

BL.9.7 შარდმჟავას განსაზღვრა  სისხლის შრატში | 15 ₾

CG.2.1.14 პროთრომბინის ინდექსი | 15 ₾

CG.2.1.15 INR საერთაშორისო ნორმალიზებული შეფარდება | 15 ₾

CG.2.1.2 აქტივირებული თრომბოპლასტინის დროის განსაზღვრა სისხლში (aPTT) | 15 ₾

CG.2.1.7 პროთრომბინის დრო | 15 ₾

CG.4.2.6 ფიბრინის დეგრადაციის პროდუქტების განსაზღვრა (D-დიმერი) | 60 ₾

CG.6 მოკლე კოაგულოგრამა; პროთრომბინის დრო, პროთრომბინის ინდექსი, საერთაშორისო ნორმალიზებული შეფარდება | 20 ₾

CG.7 კოაგულოგრამა სრული (CG.2.1.11; BL.7.9.6; CG.2.1.7; CG.2.1.2; CG.2.1.15; CG.2.1.14) | 32 ₾

HR.1.3 თიროქსინის თავისუფალი ფრაქციის განსაზღვრა სისხლში(FT4) | 35 ₾

HR.1.6 3-იოდთირონინის თავისუფალი ფრაქციის განსაზღვრა სისხლში (FT3) | 35 ₾

HR.3.4 ფოლიკულომასტიმულირებელი ჰორმონი (FSH) | 35 ₾

HR.3.6 თირეოტროპული ჰორმონის განსაზღვრა სისხლში TSH | 35 ₾

HR.3.7 პროლაქტინის განსაზღვრა სისხლში | 35 ₾

HR.3.8 მალუტეინიზირებელი ჰორმონის განსაზღვრა სისხლში | 35 ₾

HR.6.1 ინსულინის განსაზღვრა სისხლში | 40 ₾

HR.7.10 17-OH პროგესტერონი | 40 ₾

HR.7.2 ესტრადიოლის განსაზღვრა სისხლში | 35 ₾

HR.7.3 ტესტოსტერონის განსაზღვრა სისხლში | 40 ₾

HR.7.4 ტესტოსტერონის თავისუფალი ფრაქციის განსაზღვრა სისხლში | 40 ₾

HR.7.7 დეჰიდროეპიანდროსტერონ სულფატი DHEA-S | 40 ₾

HR.8 ადამიანის ქორიო-გონადოტროპული ჰორმონი | 40 ₾

HR7.7.1 პროგესტერონი | 40 ₾

IM.1.5 Total IgE იმუნოგლობულინი E | 35 ₾

IM.10.1.1 სისხლის ჯგუფი (ABO სისტემის განსაზღვრა   A1, A2, A3, B) | 10 ₾

IM.10.1.2 რეზუს ფაქტორის განსაზღვრა | 10 ₾

IM.18.1.6.a საერთო პროსტატ-სპეციფიური ანტიგენის განსაზღვრა სისხლში PSA | 40 ₾

IM.18.1.6.b თავისუფალი პროსტატ-სპეციფიური ანტიგენის განსაზღვრა სისხლში FPSA | 55 ₾

IM.4.1.1 ანტისხეულები თირეოგლობულინის მიმართ TG-Antibodies | 55 ₾