დეტალური ძიება

ჩაწერეთ ანალიზის დასახელება


EU0001 17– OH პროგესტერონი | 89 ₾

EU0002 5 – ჰიდროქსი – ინდოლძმარმჟავა შარდში | 115 ₾

EU0003 ცისტეინილ-დოფა, 5-SCD პლაზმაში | 115 ₾

EU0004 6 - თიოგუანინ ნუკლეოტიდები | 140 ₾

EU0005 ანტისხეულები განივზოლიანი კუნთის მიმართ(SKMA) | 61 ₾

EU0006 ანტისპერმალური ანტისხეულები(ASA) | 109 ₾

EU0007 აუტო–ანტისხეულები თირეოგლობულინის მიმართ(ანტი-TG) | 72 ₾

EU0008 ანტისხეულები აცეტილქოლინ-რეცეპტორების მიმართ(ACHA) | 230 ₾

EU0009 ადრენოკორტიკოტროპული ჰორმონი(ACTH) | 98 ₾

EU0010 ანტისხეულები აქტინის მიმართ | 59 ₾

EU0011 აცილკარნიტინი | 270 ₾

EU0012 ადენოვირუსის დნმ | 849 ₾

EU0013 ადენოვირუსის IgM ანტისხეულები | 75 ₾

EU0014 ადენოვირუსის IgG ანტისხეულები | 75 ₾

EU0015 ასიმეტრიული დიმეთილარგინინი (ADMA) | 255 ₾

EU0016 ადრენალინი (ეპინეფრინი) პლაზმაში | 155 ₾

EU0017 ადრენალინი (ეპინეფრინი) შარდში | 147 ₾

EU0017 აას თირკმელზედა ჯირკვლის ქერქოვანი შრის მიმართ | 85 ₾

EU0019 ალბუმინი განავალში | 30 ₾

EU0020 ალბუმინი შრატში | 35 ₾

EU0021 ალბუმინი შარდში | 31 ₾

EU0022 ალდოსტერონ–18–გლუკურონიდი შარდში | 140 ₾

EU0023 ალდოლაზა | 107 ₾

EU0024 ალდოსტერონი შარდში | 95 ₾

EU0025 ალდოსტერონი შრატში | 99 ₾

EU0026 ალფა-2-ანტიპლაზმინი | 108 ₾

EU0027ალფა ფეტოპროტეინი | 59 ₾

EU0028 ალფა - გალაქტოზიდაზა შრატში | 80 ₾

EU0029 ალფა–1- ანტიტრიფსინი | 59 ₾

EU0030 ალფა-1-ანტიტრიფსინის დეფიციტი (გენოტიპირება) | 525 ₾

EU0031 ალფა-1-ანტიტრიფსინი განავალში | 66 ₾

EU0032 ალფა-1-ფეტოპროტეინი სანაყოფე წყლებში | 59 ₾

EU0033 ალფა–1 – მიკროგლობულინი შარდში | 55 ₾

EU0034 ალფა–2 – მაკროგლობულინი შარდში | 63 ₾

EU0035 ალფა-2-მაკროგლობულინი შრატში | 63 ₾

EU0036 ალფა-ამილაზა შრატში | 16 ₾

EU0037 ამილაზა შარდში | 15 ₾

EU0038 ალფა-გლუკოზიდაზა ეაკულატში | 80 ₾

EU0039 ალუმინი სისხლში | 89 ₾

EU0040 ალუმინი შარდში | 319 ₾

EU0041 ანტიმიტოქონდრიული ანტისხეულები(AMA) | 60 ₾

EU0042 ამინომჟავების სკრინინგი შრატში/პლაზმაში | 190 ₾

EU0043 ამინომჟავების სკრინინგი შარდში | 190 ₾

EU0044 ამიოდარონი | 106 ₾

EU0045 ამიტრიპტილინი | 150 ₾

EU0046 ამიაკი პლაზმაში | 63 ₾

EU0047 ამილაზა, იზოენზიმი პანკრეასული | 30 ₾

EU0048 ანდროსტენდიოლ გლუკურონიდი | 128 ₾

EU0049 ანდროსტენდიონი | 79 ₾

EU0050 ანგიოტენზინ მაკონვერტირებელი ფერმენტი(ACE) | 80 ₾

EU0051 ანტი ანექსინ – V IgM -ას | 100 ₾

EU0052 ანტი ანექსინ – V IgG- ას | 100 ₾

EU0053 შედედების საწინააღმდეგო ფაქტორი Xა | 169 ₾

EU0054 ანტი მიულერის ჰორმონი(AMH) | 169 ₾

EU0055 აუტოანტისხეულები ფარისებრი ჯირკვლის მიკროსომების მიმართ(ანტი-TPO) | 95 ₾

EU0056 ანტიჰიალორუნიდაზა | 63 ₾

EU0057 ანტი–ნუკლეარული ანტისხეულები (ANA) | 87 ₾

EU0058 ანტისტაფილოლიზინი | 45 ₾

EU0059 ანტისტრეპტოდორნაზა B | 70 ₾

EU0060 ანტისტრეპტოლიზინი | 49 ₾

EU0061 ანტითრომბინ-III აქტივობა | 68 ₾

EU0062 APC(აქტივირებული პროტეინ C)-რეზისტენტობის განსაზღვრა | 140 ₾

EU0063 აპოლიპოპროტეინ A1 | 58 ₾

EU0064 აპოლიპოპროტეინ B | 59 ₾

EU0065 აპოლიპოპროტერინ E (APOE-გენი) გენოტიპირება | 495 ₾

EU0066 დარიშხანი შარდში | 130 ₾

EU0067 არილსულფატაზა A შრატში | 169 ₾

EU0068 აას ასიალოგლუკოპროტეინის რეცეპტორბის მიმართ | 140 ₾

EU0069 ასპერგილოზის ანტიგენი | 61 ₾

EU0070 ბორელია IgG ას | 85 ₾

EU0071 ბორელია IgM ას | 129 ₾

EU0072 ბორელია burgdorferi Ig G ვესტერნბლოტი | 199 ₾

EU0073 ბორელია burgdorferi Ig M ვესტერნბლოტი | 199 ₾

EU0074 Bartonella henselae Ig G - ას | 106 ₾

EU0075 Bartonella henselae Ig M- ას | 106 ₾

EU0076 ბეტა-ამილოიდი (1-42) ლიქვორში | 290 ₾

EU0077 ბეტა–2–გლიკოპროტეინი IgG ას | 89 ₾

EU0078 ბეტა–2–გლიკოპროტეინი IgM ას | 89 ₾

EU0079 ბეტა–2–მიკროგლობულინი შარდში | 67 ₾

EU0080 ბეტა–2–მიკროგლობულინი ლიქვორში | 67 ₾

EU0081 ბეტა–2–მიკროგლობულინი შრატში | 59 ₾

EU0082 ბეტა – ქორიონგონადოტროპინი შრატში(HCG) | 99 ₾

EU0083 ბეტა – ტრეის ცილა | 153 ₾

EU0084 ნაღვლის მჟავები შრატში | 99 ₾

EU0085 აას სანაღვლე გზების ეპითელიუმის მიმართ | 55 ₾

EU0086 ბიოტინიდაზა რაოდენობრივი შრატში | 200 ₾

EU0087 ბისმუტი სისხლში | 130 ₾

EU0088 ბისმუტი შარდში | 130 ₾

EU0089 ბ–ტიპის ნატრიურეზული პეპტიდი(BNP) | 199 ₾

EU0090 ძვლის ტუტე ფოსფატაზა | 135 ₾

EU0091 ბორდეტელა pertussis IgG– ას | 72 ₾

EU0092 ბორდეტელა pertussis IgA– ას | 79 ₾

EU0093 ბრომიდი შრატში | 95 ₾

EU0094 ბრუცელას Ig G – ანტისხეულები | 75 ₾

EU0095 ბრუცელას Ig M– ანტისხეულები | 99 ₾

EU0096 C1-ესთერაზას ინჰიბიტორული აქტივობა | 80 ₾

EU0097 C 1-ესტერაზას ინჰიბიტორის ცილა | 98 ₾

EU0098 მოცირკულირე იმუნოკომპლექსები(СIC) | 129 ₾

EU0099 C1q–კომპლემენტფაქტორი | 75 ₾

EU0100 C2–კომპლემენტფაქტორი | 99 ₾

EU0101 C3–კომპლემენტფაქტორი | 75 ₾

EU0102 C4-კომპლემენტფაქტორი | 75 ₾

EU0103 CA 125 | 65 ₾

EU0104 CA 15-3 | 94 ₾

EU0105 CA 19-9 | 62 ₾

EU0106 CA 50 | 153 ₾

EU0107 CA 72-4 | 139 ₾

EU0108 კადმიუმი სისხლში | 85 ₾

EU0109 კადმიუმი შარდში | 85 ₾

EU0110 კალპროტექტინი განავალში | 105 ₾

EU0111 კალციტონინი | 119 ₾

EU0112 კალციუმი შარდში | 17 ₾

EU0113 კალციუმი შრატში | 14 ₾

EU0114 აას კალციუმის არხების მიმართ(PQ-type) | 257 ₾

EU0115 Candida albicans-ის IgG-ას | 79 ₾

EU0116 Candida albicans-ის IgM-ას | 95 ₾

EU0117 კარბამაზეპინი | 115 ₾

EU0118 კარბმაზეპინ-10,11-ეპოქსიდი | 115 ₾

EU0119 კარბოჰიდრატ-დეფიციტური ტრანსფერინი (CDT) | 115 ₾

EU0120 კარდიოლიპინი IgG ას | 94 ₾

EU0121 კარდიოლიპინი IgM ას | 94 ₾

EU0122 კატექოლამინები პლაზმაში | 166 ₾

EU0123 კატექოლამინები შარდში | 140 ₾

EU0124 კარცინო–ებრიონალური ანტიგენი(CEA) | 59 ₾

EU0125 აუტოანტისხეულები ცენტრომერების მიმართ | 85 ₾

EU0126 ქლამიდია პნეუმონია IgA ას | 100 ₾

EU0127 ქლამიდია პნეუმონია IgG ას | 79 ₾

EU0128 ქლამიდია ტრახომატის IgA ას | 85 ₾

EU0129 ქლამიდია ტრახომატის IgG ას | 85 ₾

EU0130 ქლამიდია ტრახომატის დნმ | 235 ₾

EU0131 ქლამიდია პნეუმონია დნმ | 340 ₾

EU0132 ქლამიდია psittaci IgG ას | 76 ₾

EU0133 ქლამიდია psittaci IgG ას | 76 ₾

EU0133 ქლამიდია psittaci IgG ას | 76 ₾

EU0134 ქრომი შრატში | 80 ₾

EU0135ქრომოგრანინ A | 250 ₾

EU0136 ქრომოსომები ამნიოტურ სითხეში (კარიოტიპი) | 1842 ₾

EU0137 ქრომოსომების ანალიზი (კარიოტიპის განსაზღვრა) | 1799 ₾

EU0138 ციტრატი შარდში | 106 ₾

EU0139 კრეატინკინაზა | 14 ₾

EU0140 კლოსტრიდიუმ დიფიცელე განავალში | 69 ₾

EU0141 კლოზაპინი | 150 ₾

EU0142 ციტომეგალოვირუსი დნმ (PCR) | 299 ₾

EU0143 ცერულოპლაზმინი | 59 ₾

EU0144 სპილენძი შრატში | 59 ₾

EU0145 სპილენძი შარდში | 115 ₾

EU0146 თავისუფალი კორტიზოლი შარდში | 70 ₾

EU0147 კორტიზოლი შრატში | 59 ₾

EU0148 კოტინინი შრატში | 250 ₾

EU0149 კოტინინი შარდში | 250 ₾

EU0150 კოქსიელა ბუ#4320;ნეტი - 1-IgG ას (Q-ცხელება) | 100 ₾

EU0151 კოქსიელა ბურნეტი - 1-IgM ას (Q-ცხელება) | 100 ₾

EU0152 კოქსიელა ბურნეტი - 2-IgG ას (Q-ცხელება) | 100 ₾

EU0153 კოქსიელა ბურნეტი - 2-IgM ას (Q-ცხელება) | 100 ₾

EU0154 კოქსაკის ვირუსის IgG ას | 75 ₾

EU0155 კოქსაკის ვირუსის IgA ას | 75 ₾

EU0156 C-პეპტიდი | 119 ₾

EU0157 C – რეაქტიული პროტეინი | 49 ₾

EU0158 კრეატინინი შრატში | 14 ₾

EU0159 კრეატინინი შარდში | 14 ₾

EU0160 ციკლური ციტრულინური პეპტიდი (CCP) | 99 ₾

EU0161 ციკლოსპორინი A | 272 ₾

EU0162 Cyfra-21 | 129 ₾

EU0163 ცისტატინ C | 99 ₾

EU0164 ცისტეცერკოზის Taenia IgG- ას | 96 ₾

EU0165ციტომეგალოვირუსის IgG ას | 59 ₾

EU0166 ციტომეგალოვირუსის IgM ას | 119 ₾

EU0167 დელტა ამინოლევინულის მჟავა | 115 ₾

EU0168 ტროპიკული ცხელება(დენგეს ცხელება)-IgG- ას | 105 ₾

EU0169 ტროპიკული ცხელება(დენგეს ცხელება)-IgM- ას | 105 ₾

EU0170 დეჰიდროეპიანდოსტერონი(DHEA) | 120 ₾

EU0171 დეჰიდროეპიანდოსტერონის სულფატი(DHEAS) | 75 ₾

EU0172 დიამინ ოქსიდაზა შრატში(DAO) | 153 ₾

EU0173 დიჰიდროტესტოსტერონი(DHT) | 150 ₾

EU0174 დიფტერია IgG ანტისხეულები | 70 ₾

EU0175 ანტისხეულები ორჯაჭვიანი დნმ-ის მიმართ(ds-DNA) | 59 ₾

EU0176 ეპშტეინ-ბარის- ას ინდექსი ლიქვორში/შრატი | 145 ₾

EU0177 ეპშტეინ ბარის ვირუსის დნმ | 349 ₾

EU0178 ეფშტეინ ბარის ვირუსის EBNA-1-IgG-ას | 69 ₾

EU0179 ეფშტეინ ბარის ვირუსის VCA-IgG-ას | 62 ₾

EU0180 ეფშტეინ ბარის ვირუსის VCA-IgM-ას | 99 ₾

EU0181 ექინოკოკის gra/mul screen | 84 ₾

EU0182 ექინოკოკის mult -ანტისხეულები | 84 ₾

EU0183 აას-IgA ენდომიზიუმის მიმართ | 60 ₾

EU0184 აას -IgG ენდომიზიუმის მიმართ | 60 ₾

EU0185 აას სისხლძარღვის ენდოთელიუმის მიმართ | 60 ₾

EU0186 ეოზინოფილური კათიონური პროტეინი | 145 ₾

EU0187 ეპიდემიური პაროტიტის IgM ას | 95 ₾

EU0188 ეპიდემიური პაროტიტის IgG ას | 74 ₾

EU0189 ერითროპოეტინი | 131 ₾

EU0190 ესტრადიოლ ,17-beta | 69 ₾

EU0191 ესტრონი E1 | 140 ₾

EU0192 ეთილგლუკურონიდი შარდში | 319 ₾

EU0193 ეთილგლუკურონიდი სისხლში | 199 ₾

EU0194 ევეროლიმუსი | 230 ₾

EU0195 შედედების ფაქტორი 10 | 155 ₾

EU0196 შედედების ფაქტორი 11 | 169 ₾

EU0197 შედედების ფაქტორი 12 | 145 ₾

EU0198 შედედების ფაქტორი 13 | 145 ₾

EU0199 შედედების ფაქტორი 2 | 109 ₾

EU0200 შედედების ფაქტორი 5(პროაქცერელინი) | 109 ₾

EU0201 შედედების ფაქტორი 7 | 181 ₾

EU0202 შედედების ფაქტორი 8 | 126 ₾

EU0203 ფაქტორი 8 ასოცირებული ანტიგენი (ვილებრანდის ფაქტორი) | 135 ₾

EU0204 შედედების ფაქტორი 9 | 148 ₾

EU0205 ვილერბანდ-ფაქტორის აქტივაცია (რისტოცეტინ კოფაქტორი) | 199 ₾

EU0206 ფასციოლა ჰეპატიკას ას | 115 ₾

EU0207 არაესტერიზებული ცხიმოვანი მჟავები | 95 ₾

EU0208 ცხიმოვანი მჟავები,გრძელჯაჭვიანი | 190 ₾

EU0209ცხიმოვანი მჟავები, ძალიან გრძელჯაჭვიანი | 270 ₾

EU0210 ფერიტინი | 59 ₾

EU0211 ფიბრინის დეგრადაციის პროდუქტი(D-დიმერი) | 97 ₾

EU0212ფილარიას ანტისხეულები | 350 ₾

EU0213 ორმაგი ტესტი(თავისუფალი ბეტა HCG+PAPP-A) | 215 ₾

EU0214 ფტორი შრატში | 85 ₾

EU0215 ფტორი შარდში | 85 ₾

EU0216 ფოლიუმის მჟავა | 59 ₾

EU0217 თავისუფალი კაპპა მსუბუქი ჯაჭვები | 139 ₾

EU0218 თავისუფალი კაპპა მსუბუქი ჯაჭვები შარდში | 77 ₾

EU0219 თავისუფალი ლამბდა მსუბუქი ჯაჭვები შრატში | 77 ₾

EU0220 თავისუფალი ლამბდა მსუბუქი ჯაჭვები შარდში | 154 ₾

EU0221 ფოლიკულმასტიმულირებელი ჰორმონი(FSH) | 55 ₾

EU0222 თავისუფალი ტრიიოდთირონინი(FT3) | 29 ₾

EU0223 თავისუფალი თიროქსინი(FT4) | 31 ₾

EU0224 გაბაპენტინი | 319 ₾

EU0225 გასტრინი | 119 ₾

EU0226 აას გლიადინის მიმართ-IgA | 107 ₾

EU0227 აას გლიადინის მიმართ-IgG | 107 ₾

EU0228 გლიბენკლამიდი | 319 ₾

EU0229 ანტისხეულები გლომერულური ბაზალური მემბრანის მიმართ | 109 ₾

EU0230 გლუკაგონი პლაზმაში | 129 ₾

EU0231 გლუკოზო–6 ფოსფატდეჰიდროგენაზა | 113 ₾

EU0232 ანტისხეულები გლუტამატ დეკარბოქსილაზას მიმართ(GAD) | 115 ₾

EU0233 მუკოპოლისაქარიდების სკრინინგი შარდში | 169 ₾

EU0234 ოქრო შრატში | 85 ₾

EU0235 სომატოტროპული ჰორმონი(ზრდის ჰორმონი) | 85 ₾

EU0236 ჰაპტოგლობინი | 37 ₾

EU0237 გლიკოზირებული ჰემოგლობინი(HbA1C) | 49 ₾

EU0238 ანტისხეულები B HB-core ანტიგენის მიმართ IgM-კლასის | 44 ₾

EU0239 Hb-ელექტროფორეზი (ჰემოგლობინის ელექტროფორეზი) | 150 ₾

EU0240 ჰეპატიტიB ვირუსის s – ანტიგენი | 69 ₾

EU0241 ჰეპატიტი B ვირუსის s –ზედაპირული ანტისხეულები | 59 ₾

EU0242 ჰეპატიტი B ვირუსის– გენოტიპი | 830 ₾

EU0243 ჰეპატიტი B ვირუსის– დნმ, რაოდენობრივი | 363 ₾

EU0244 ჰეპატიტი C ვირუსის– გენოტიპი | 520 ₾

EU0245 ჰეპატიტი C ვირუსის– ას | 51 ₾

EU0246 ჰეპატიტი C ვირუსის–რნმ რაოდენობრივი | 363 ₾

EU0247 ჰელიკობაქტერ პილორი ანტიგენი განავალში | 130 ₾

EU0248 ჰელიკობაქტერ პილორი IgA-ას | 85 ₾

EU0249 ჰელიკობაქტერ პილორი IgG–ას | 85 ₾

EU0250 ჰაპატიტი A IgM-ას | 41 ₾

EU0251 ჰეპატიტი A ვირუსის–ანტისხეულები | 32 ₾

EU0252 ჰეპატიტი -B-core-ას | 35 ₾

EU0253 ჰეპატიტი B ვირუსის e ანტიგენი | 59 ₾

EU0254 ჰეპატიტი B ვირუსის e ას | 49 ₾

EU0255 ჰეპატიტი D ვირუსის-ას | 139 ₾

EU0256 ჰეპატიტი D ვირუსის–რნმ | 599 ₾

EU0257 ადამიანის ჰერპეს ვირუსი, ტიპი -6-დნმ | 289 ₾

EU0258 ჰიპურის მჟავა შარდში | 115 ₾

EU0256 ჰისტამინი სისხლში | 150 ₾

EU0257 ჰისტამინი შარდში | 150 ₾

EU0258 აუტოანტისხეულები ჰისტონის მიმართ | 72 ₾

EU0259 აივ- 1/2-westernblot | 329 ₾

EU0260 აივ-რაოდენობრივი | 745 ₾

EU0257 აივ COMBO-ტესტი (1/2/0+p24) | 65 ₾

EU0258 HLA–ტიპირება A ალელები | 465 ₾

EU0259 HLA A,B,C,DR,DQ ტიპირება | 2105 ₾

EU0260 HLA–ტიპირება B ალელები | 465 ₾

EU0261 HLA B*27,ანტიგენი | 269 ₾

EU0262 HLA B5 | 289 ₾

EU0263 ჰომოცისტეინი | 89 ₾

EU0264 ჰომოგენტიზინის მჟავა შარდში | 205 ₾

EU0265 ჰომოვანილის მჟავა შარდში | 139 ₾

EU0266 პაპილომავირუსის ტიპირება(HPV) | 337 ₾

EU0267 მარტივი ჰერპესის ვირუსის(HSV) –1/2-ტიპი დნმ | 289 ₾

EU0268 მარტივი ჰერპესის ვირუსის(HSV)-1/2-ტიპი ას ინდექსი ლიქვორი/შრატი | 481 ₾

EU0269 მარტივი ჰერპესის ვირუსის(HSV)-1 ტიპი დნმ | 269 ₾

EU0270მარტივი ჰერპესის ვირუსის(HSV)-1/2-ტიპი -IgG-ას | 70 ₾

EU0271 მარტივი ჰერპესის ვირუსის(HSV)-1/2-ტიპი -IgM-ას | 99 ₾

EU0272 HTLV 1 / 2 -ანტისხეულები | 145 ₾

EU0273 ჰერპეს ვირუსი 6 ტიპი–IgG-ას | 85 ₾

EU0274 ჰერპეს ვირუსი 6 ტიპი–IgM-ას | 129 ₾

EU0275 სპეციფიური Ig E | 95 ₾

EU0276 ინსულინის მსგავსი ზრდის ფაქტორი (სომატომედინ-C)-IGF-1 | 189 ₾

EU0277 ინსულინის მსგავსი ზრდის ფაქტორი (სომატომედინ-A)-IGF-2 | 145 ₾

EU0278 IGFBP-3 | 189 ₾

EU0279 იმუნოელექტროფორეზი შრატში | 209 ₾

EU0280 იმუნოელექტროფორეზი შარდში (ბენს - ჯონსის ცილა შარდში) | 209 ₾

EU0281 იმუნოგლობულინი A | 35 ₾

EU0282 იმუნოგლობულინი A (CSF) | 170 ₾

EU0283 იმუნოგლობულინი D შრატში | 64 ₾

EU0284 იმუნოგლობულინი E | 46 ₾

EU0285 იმუნოგლობულინი G შრატში | 35 ₾

EU0286 იმუნოგლობულინი G ლიქვორში | 170 ₾

EU0287 იმუნოგლობულინიG შარდში | 48 ₾

EU0288 იმუნოგლობულინი G1 | 144 ₾

EU0289 იმუნოგლობულინი G2 | 144 ₾

EU0290 იმუნოგლობულინი G3 | 144 ₾

EU0291 იმუნოგლობულინი G4 | 130 ₾

EU0292 იმუნოგლობულინი M შრატში | 35 ₾

EU0293 იმუნოგლობულინი M ლიქვორში | 170 ₾

EU0294 ინჰიბინი B | 179 ₾

EU0295 ინსულინი | 53 ₾

EU0296 ინსულინის–ანტისხეულები(IAA) | 109 ₾

EU0297 ხსნადი ინტერლეიკინ - 2 -რეცეპტორი | 179 ₾

EU0298 ინტერლეიკინ -6 -(IL6) | 150 ₾

EU0298 ინტერლეიკინ -1-ბეტა | 250 ₾

EU0299 იოდი 24-სთ შარდში | 333 ₾

EU0300 იოდი სისხლში | 319 ₾

EU0301 იოდი სპონტანურ შარდში | 333 ₾

EU0302 რკინა შრატში | 14 ₾

EU0303 ანტისხეულები პანკრეასის კუნძულების მიმართ(ICA) | 89 ₾

EU0304 ანტი-LC1 | 79 ₾

EU0305 აას Jo-1-ის მიმართ | 109 ₾

EU0306 აას SS-A(Ro) ანტიგენის მიმართ | 69 ₾

EU0307 აას SS-B(La) ანტიგენის მიმართ | 69 ₾

EU0308 ლამოტრიჯინი(ლამიქტალი) | 99 ₾

EU0309 ლაქტატდეჰიდროგენაზას იზოენზიმი(LDH Isoenzyme) | 129 ₾

EU0310 ტყვია სისხლში | 99 ₾

EU0311 ტყვია შარდში | 333 ₾

EU0312 ლეიშმანია-ას | 116 ₾

EU0313 ლეპტინი | 145 ₾

EU0314 ლეპტოსპირა-IgG ას | 85 ₾

EU0315 ლეპტოსპირა-IgM ას | 90 ₾

EU0316 ლევეტირაცეტამი | 229 ₾

EU0317 ლევოდოპა (L-DOPA) | 128 ₾

EU0318 მალუთეინიზირებელი ჰორმონი(LH) | 59 ₾

EU0319 ლიპაზა | 16 ₾

EU0320 ლიპიდების ელექტროფორეზი | 130 ₾

EU0321 ლიპიდური ცვლა | 69 ₾

EU0322 ლიპოპროტეინი A | 85 ₾

EU0323 ლიპოპროტეინი X | 95 ₾

EU0324 ლისტერიის ას | 250 ₾

EU0325 ლითიუმი | 22 ₾

EU0326 ანტისხეულები ღვიძლის უჯრედების მემბრანის მიმართ | 80 ₾

EU0327 ღვიძლის და თირკმლის მიკროსომების მიმართ ას(LKM) | 69 ₾

EU0328 მგლურას ანტიკოაგულანტი(LA) | 99 ₾

EU0329 ლიზოციმი განავალში | 65 ₾

EU0330 ლიზოციმი შრატში | 65 ₾

EU0331 ტრანსფერინის სატურაცია | 53 ₾

EU0332 ლიზოციმი შარდში | 65 ₾

EU0333 მაგნიუმი შრატში | 15 ₾

EU0334 მაგნიუმი სისხლში | 15 ₾

EU0335 მაგნიუმი შარდში | 25 ₾

EU0336 მანგანუმი სისხლში | 125 ₾

EU0337 მანგანუმი შარდში | 125 ₾

EU0338 წითელას–ანტისხეულები ლიქვორი/შრატი | 433 ₾

EU0339 წითელას–IgG-ას | 75 ₾

EU0340 წითელას–-IgM-ას | 109 ₾

EU0341 წითელას რნმ | 300 ₾

EU0342 ვერცხლისწყალი სისხლში | 85 ₾

EU0343 ვერცხლისწყალი შარდში | 85 ₾

EU0344 მეტანეფრინები პლაზმაში | 140 ₾

EU0345 მეტანეფრინები შარდში | 129 ₾

EU0346 მეთილმალონის მჟავა | 287 ₾

EU0347 მეთანოლი შარდში | 319 ₾

EU0348 მეთანოლი სისხლში | 176 ₾

EU0349 მეთილჰიპურონის მჟავა | 176 ₾

EU0350 მოლიბდენი შრატში | 130 ₾

EU0351 აას კუნთ სპეციფიური თიროზინკინაზას მიმართ(MUSK) | 99 ₾

EU0352 მიკობაქტერიის დნმ | 269 ₾

EU0353 მიკოპლაზმა პნეუმონია IgA- ას | 85 ₾

EU0354 მიკოპლაზმაპნეუმონია IgG- ას | 75 ₾

EU0355 მიკოპლაზმა პნეუმონია დნმ | 350 ₾

EU0356 მიოგლობინი | 66 ₾

EU0357 ნატრიუმი შრატში | 15 ₾

EU0358 ნატრიუმი შარდში | 15 ₾

EU0359 ნეისერია გონორეა-დნმ | 230 ₾

EU0360 ნეოპტერინი შრატში | 95 ₾

EU0361 ნეოპტერინი ლიქვორში | 95 ₾

EU0362 ნიკელი სისხლში/შრატში | 80 ₾

EU0363 ნიკელი შარდში | 140 ₾

EU0364 ნორადრენალინი პლაზმაში | 140 ₾

EU0365 ნორადრენალინი შარდში | 149 ₾

EU0366 ნორმეტანეფრინი შარდში | 138 ₾

EU0367 ნორმეტანეფრინი პლაზმაში | 129 ₾

EU0368 ნეიროსპეციფიური ენოლაზა(NSE) | 90 ₾

EU0369 N-თელოპეპტიდი (NTX) | 150 ₾

EU0370 NMP 22 შარდში | 150 ₾

EU0371 ოლიგოკლონური იმუნოგლობულინების იზოელექტრული ფოკუსირება | 189 ₾

EU0372 ორგანული მჟავების სკრინინგი | 299 ₾

EU0373 ორნიტინი | 115 ₾

EU0374 ოსმოლარობა შარდში | 45 ₾

EU0375 ოსმოლარობა შრატში | 45 ₾

EU0376 ოსტეოკალცინი | 129 ₾

EU0377 ანტისხეულები საკვერცხის უჯრედების მიმართ | 85 ₾

EU0378 ოქსალის მჟავა 24 სთ შარდში | 147 ₾

EU0379 ოქსაზეპამი | 319 ₾

EU0380 ოქსკარბაზეპინი | 106 ₾

EU0381 p53- აუტოანტისხეულები | 90 ₾

EU0382 p- ანტინეიტროფილური ანტისხეულები(p-ANCA) | 54 ₾

EU0383 c- ანტინეიტროფილური ანტისხეულები(c-ANCA) | 60 ₾

EU0384 პანკრეატული ელასტაზა –1 შრატში | 150 ₾

EU0385 პანკრეატული ელასტაზა –1 განავალში | 157 ₾

EU0386 PAP – ტესტი | 86 ₾

EU0387 ინტაქტური პარათჰორმონი | 109 ₾

EU0388 პარათჰორმონთან დაკავშირებული პროტეინი | 140 ₾

EU0389 ანტისხეულები პარიეტული უჯრედების მიმართ | 75 ₾

EU0390 პარვოვირუსი B19-დნმ | 350 ₾

EU0391 პარვოვირუსი B19 – IgG ას | 91 ₾

EU0392 პარვოვირუსი B19 – IgM ას | 129 ₾

EU0393 ფენითოინი | 106 ₾

EU0394 ფოსფორი შრატში | 14 ₾

EU0395 ფოსფორი შარდში | 14 ₾

EU0396 პლაზმინოგენის აქტივატორის ინჰიბიტორი(PAI) | 159 ₾

EU0397 Pneumocystis jiroveci-დნმ (PCR)  | 350 ₾

EU0398 პოლიომა -BK-ვირუსი - დნმ | 790 ₾

EU0399 პოლიმა -JC- ვირუსი - დნმ | 680 ₾

EU0400 პორფობილინოგენი შარდში | 115 ₾

EU0401 საერთო პორფირინი შარდში | 129 ₾

EU0402 კალიუმი სისხლში | 25 ₾

EU0403 კალიუმი შრატში | 15 ₾

EU0404 კალიუმი შარდში | 69 ₾

EU0405 პრეგნანდიოლი | 200 ₾

EU0406 პრეგნანტრიოლი | 200 ₾

EU0407 პრიმიდონი(ანტიეპილეპტიკი) | 136 ₾

EU0408 პროგასტრინ გამომათავისუფლებელი პეპტიდი | 165 ₾

EU0409 პროკალციტონინი | 129 ₾

EU0410პროკოლაგენ–1–N ტერმინალური პეპტიდის განსაზღვრა სისხლის შრატში | 130 ₾

EU0411 პროკოლაგენ III პეპტიდი (PNP-III) | 153 ₾

EU0412 პროგესტერონი | 79 ₾

EU0413 პროინსულინი | 150 ₾

EU0414 პროლაქტინი | 59 ₾

EU0415 პროსტატის სპეციფიური ანტიგენი თავისუფალი (PSA) | 69 ₾

EU0416 პროსტატსპეციფიური ანტიგენი საერთო | 75 ₾

EU0417 Protein 14-3- 3 | 295 ₾

EU0418 პროტეინ-C აქტივობა | 163 ₾

EU0418 პროტეინ-S აქტივობა | 163 ₾

EU0419 ცილა, საერთო პუნქტატში | 15 ₾

EU0420 ცილა, საერთო ლიქვორში | 39 ₾

EU0421 ცილა, საერთო შრატში | 15 ₾

EU0422 ცილა, საერთო შარდში | 33 ₾

EU0423 თავისუფალი S-აქტივირებული ცილა | 163 ₾

EU0424 პირიდინოლინი შარდში | 174 ₾

EU0425 პირუვატი | 79 ₾

EU0426 ოთხმაგი ტესტი | 440 ₾

EU0427 Quantiferon - TB Gold | 469 ₾

EU0428 ცოფის ანტისხეულები | 449 ₾

EU0429 რენინი | 131 ₾

EU0430 რევმატოიდული ფაქტორი | 35 ₾

EU0431 რომა ინდექსი | 199 ₾

EU0432 წითურას IgG – ას | 59 ₾

EU0433 წითურას IgM – ას | 109 ₾

EU0434 წითურას რნმ-ი PCR/nPCR | 300 ₾

EU0435 წითურას ანტისხეულები ლიქვორში | 53 ₾

EU0436 S 100-პროტეინი S-100 (მელანომის-მარკერი) შრატში | 250 ₾

EU0437 Saccharomyces cerevisiae IgA – ას | 65 ₾

EU0438 Saccharomyces cerevisiae IgG– ას | 69 ₾

EU0439 სქვამოზური უჯრედოვანი კარცინომის ანტიგენი (SCC) | 109 ₾

EU0440 Scl-70 / Topoisomerase I - ას | 69 ₾

EU0441 სელენიუმი შრატში | 115 ₾

EU0442 სეროტონინი სისხლში | 129 ₾

EU0443 სეროტონინი შარდში | 115 ₾

EU0444 ბეტა ამილოიდი (1-42) CSF | 290 ₾

EU0445 სექს ჰორმონი მაკავშირებელი გლობულინი(SHBG) | 109 ₾

EU0446 SM (B/B/D) ანტისხეულები | 65 ₾

EU0447 ანტისხეულები გლუვი კუნთის მიმართ(SMA) | 79 ₾

EU0448 აუტოანტისხეულები ღვიძლის ხსნადი ანტიგენის მიმართ(SLA) | 99 ₾

EU0449 ტაკროლომუსი | 280 ₾

EU0450 თავისუფალლი ტესტოსტერონი | 75 ₾

EU0451 საერთო ტესტოსტერონი | 69 ₾

EU0452 ტეტანუსის ას | 70 ₾

EU0453 თირეოგლობულინი | 179 ₾

EU0454 ტკიპისმიერი ენცეფალიტის IgG ას | 68 ₾

EU0455 ტკიპისმიერი ენცეფალიტის IgM ას | 95 ₾

EU0456 ქსოვილოვანი ტრანსგლუტამინაზა-IgA | 95 ₾

EU0457 ქსოვილოვანი ტრანსგლუტამინაზა- IgG | 89 ₾

EU0458 ტიტინის მიმართ ანტისხეულები | 75 ₾

EU0459 ტოქსოპლაზმა IgG ას | 79 ₾

EU0460 ტოქსოპლაზმა IgG ანტისხეულების ავიდობის ტესტი | 170 ₾

EU0461 ტოქსოპლაზმა IgM ას | 119 ₾

EU0462 ტოქსოპლაზმა დნმ | 355 ₾

EU0463 ქსოვილის პოლიპეპტიდური ანტიგენი | 150 ₾

EU0464 ტრანსფერინი შრატში | 29 ₾

EU0465 ტრანსფერინი შარდში | 40 ₾

EU0466 მკრთალი ტრეპონემა IgM ას | 139 ₾

EU0467 მკრთალი ტრეპონემა IgG ას | 100 ₾

EU0468 მკრთალი ტრეპონემა-IgG ას იმუნობლოტინგი | 160 ₾

EU0469 მკრთალი ტრეპონემა IgM ას იმუნობლოტინგი | 190 ₾

EU0470 მკრთალი ტრეპონემა დნმ | 345 ₾

EU0471 სამმაგი ტესტი | 279 ₾

EU0473თიროიდინმასტიმულირებელი ჰორმონი(TSH) | 40 ₾

EU0474 ანტისხეულები TSH რეცეპტორის მიმართ | 119 ₾

EU0475 სიმსივნის ნეკროზული ფაქტორი ალფა (TNF-ალფა) | 156 ₾

EU0476 აას IA2-ს მიმართ | 109 ₾

EU0477 აუტოანტისხეულები U-1RNP/SM-ის მიმართ | 69 ₾

EU0478 შარდოვანა შრატში | 14 ₾

EU0479 შარდმჟავა შარდში | 14 ₾

EU0480 შარდმჟავა შრატში | 14 ₾

EU0481 ვალპროის მჟავა | 115 ₾

EU0482 ვანილ ნუშის მჟავა შარდში | 166 ₾

EU0483 ვარიცელა ზოსტერის დნმ | 340 ₾

EU0484 ვარიცელა ზოსტერის IgG ას | 59 ₾

EU0485ვარიცელა ზოსტერის IgM ას | 119 ₾

EU0486 ვიტამინი A (რეტინოლი) | 137 ₾

EU0487 ვიტამინი B1(თიამინი) | 175 ₾

EU0488 ვიტამინი B2 (რიბოფლავინი) | 135 ₾

EU0489 ვიტამინი B3 (ნიაცინი ) | 199 ₾

EU0490 ვიტამინი B5 (პანტოთენის მჟავა) | 199 ₾

EU0491 ვიტამინი B6 (პირიდოქსინი) | 123 ₾

EU0492 ვიტამინ B 12 (კობალამინი) | 55 ₾

EU0493 ვიტამინი C (ასკორბინის მჟავა) | 180 ₾

EU0494 ვიტამინი D 3(25-OH) | 98 ₾

EU0495 ვიტამინი D 3 (1.25-OH) | 179 ₾

EU0496 ვიტამინი E (ტოკოფეროლი) | 137 ₾

EU0497 ვიტამინი H (ბიოტინი) | 137 ₾

EU0498 ვიტამინი K | 250 ₾

EU0499 იერსინია IgA ას | 75 ₾

EU0500 იერსინია IgG ას | 95 ₾

EU0501 აუტოანტისხეულები პურკინიეს უჯრედების მიმართ | 100 ₾

EU0502 თუთია შარდში | 64 ₾

EU0503 თუთუა სპერმაში | 76 ₾

EU0504 თუთია შრატში | 64 ₾

EU0505 JAK2-V617F მუტაცია | 1150 ₾

EU0506 ღვიძლის ფუნქციები | 70 ₾

EU0507 ჰომა ინდექსი | 60 ₾

EU0508 კოაგულოგრამა | 54 ₾

EU0509 ანტი-MCV | 89 ₾

EU0510 11-დეოქსიკორტიკოსტერონი | 270 ₾

EU0511 11-დეოქსიკორტიზოლი | 135 ₾

EU0512 17-ჰიდროქსი- პრეგნელონი | 90 ₾

EU0513 ჰისტოპათოლოგიური კვლევა | 990 ₾

EU0514 იმუნოჰისტოქიმიური კვლევა | 1490 ₾

EU0515 TORCH ინფექციები | 415 ₾

EU0516 სპინალური კუნთოვანი ატროფია(SMN1;SMN2) | 1599 ₾

EU0517 სპეციფიური IgE | 98 ₾

EU0518 ცილების ელექტროფორეზი შარდში | 117 ₾

EU0519 ლაქტატდეჰიდროგენაზა | 14 ₾

EU0520 გენტიკური კვლევა-ოჯახური ხმელთაშუა ზღვის ცხელებით | 1559 ₾

EU0521 CT-პროვაზოპრესინი | 150 ₾

EU0522 BRAF-(V600E) მუტაცია | 850 ₾

EU0523 ფაქტორი II (პროთრომბინის გენის მუტაცია) | 299 ₾

EU0524 ფაქტორი V ლეიდენის მუტაცია | 256 ₾

EU0525 HLA ანტისხეულების სკრინინგი | 359 ₾

EU0526 Beta-D-Glucan | 120 ₾

EU0527 გლუკოზა | 15 ₾

EU0528 ST1028 ENA პანელი( SS-A/Ro, La/SS-B, Sm, RNP, U1-RNP/SM, Scl-70, Jo-1) | 282 ₾

EU0529 PM-SCL | 95 ₾

EU0530 AMA-M2 | 95 ₾

EU0531 ას ცინკის-ტრანსპორტერ 8 C -ის მიმართ | 85 ₾

EU0114 აას კალციუმის არხების მიმართ(N-type) | 257 ₾